ICOONTJES-24Een verminderde waterkwaliteit kan de gezondheid van uw patiënten, uw medewerkers en uzelf aantasten. Als praktijkverantwoordelijke wilt u natuurlijk geen enkel risico nemen ten aanzien van de gezondheid van uw patiënten en medewerkers. Door uw waterkwaliteit ieder half jaar te laten testen, sluit u vrijwel ieder risico uit en voldoet u aan uw zorgplicht.

Zijn de testresultaten van uw praktijk goed, dan ontvangt u zichtbaar een kwaliteitsbewijs welke een positieve uitwerking heeft op het imago van uw praktijk!