Wat we doen

Dental WaterTest geeft u duidelijk inzicht in uw waterkwaliteit. Wij adviseren en ondersteunen u bij het op peil krijgen en behouden van de waterkwaliteit binnen uw praktijk.
Dental WaterTest werkt volledig geaccrediteerd; vanaf de (eerste) monsterafname tot en met de rapportage!

Dit alles doen wij in samenwerking met het laboratoria van Bioconsult en Kiwa Inspecting en Testing.

Wist u dat water dat schoon oogt (ernstig) vervuild kan zijn?
Wanneer u patiënten behandelt gebruikt u continu water. Om patiënten te laten spoelen en om uw instrumenten te koelen. Dit water lijkt schoon, maar uit onderzoek van ACTA blijkt dat maar liefst 64% van de behandelunits niet voldoet aan de norm van <200 KVE/ml (De nieuwe norm is 100 KVE/ml) .

Verminderde waterkwaliteit kan de gezondheid van uw patiënten, uw medewerkers en uzelf aantasten. Daarnaast zorgt vervuild water ook voor slijtage aan uw waterinstallatie.

Zorgplicht

Het is essentieel om de waterkwaliteit binnen uw praktijk te meten. Om die reden werkt het KNMT aan een hygiënerichtlijn, onder andere voor het beheersen van de waterkwaliteit. Om het risico van vervuild water te beperken is er een wettelijk kader waaraan u dient te voldoen:

Richtlijnen infectiepreventie in mondzorgpraktijken
– NEN 1006 (norm voor leidingwaterinstallaties)
– Zorgplicht voor uw patiënten (wet BIG en Kwaliteitswet Zorgintellingen)
– Drinkwaterbesluit

U denkt wellicht, weer een zorg extra. Maar, Dental WaterTest kan u dit geheel uit handen nemen.
U voldoet zonder zorgen aan uw zorgplicht.

We nemen alles voor u uit handen

U bent het liefst bezig met het behandelen van patiënten. Omdat u zich al met zoveel ‘randzaken’ bezig moet houden, nemen wij deze zorg (al vanaf 1 stoel) geheel uit handen. We nemen monsters, transporteren deze veilig en maken een analyse. Boven de 100 KVE/ml adviseren we u over het op peil krijgen van de waterkwaliteit en indien gewenst ondersteunen wij u hier uiteraard bij.