Partners

Dental WaterTest werkt samen met toonaangevende partners. Al vanaf het begin hebben we een nauwe samenwerking met Kiwa Inspecting & Testing.

Kiwa Inspecting & Testing is een onafhankelijk (RvA) geaccrediteerd laboratorium voor onder andere het nemen van watermonsters en het maken van legionella analyses.

Kiwa Compliance is een adviesbureau en adviseert op het gebied van verschillende milieuvraagstukken. Ze hebben zich gespecialiseerd in Legionella, binnenmilieu, hygiëne onderzoek en gezonde & veilige werkomstandigheden.

Zowel Kiwa Inspecting & Testing als Kiwa Compliance  is onderdeel van de Shield Group, een bedrijvengroep actief op het gebied van: testen, inspecties, consultancy, educatie, data services en risico & compliance management. Shield Group wordt gedreven door kwaliteit, flexibiliteit en een snelle levering van resultaten. Drijfveren die Kiwa in onze ogen de perfecte partners maken.

De waarde van volledige accreditatie

Zowel het nemen van de monsters als het opstellen van de analyse gebeurt volledig geaccrediteerd. Het nemen van monsters is risicovol. Dit moet op de juiste manier worden gedaan, anders kan dit invloed hebben op de uitslag. Maar, het grootste risico is het transport. De monsters moeten binnen 12 uur en op de juiste temperatuur vervoerd worden.

Niet geaccrediteerd uitgevoerd = geen waarde!
Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu worden watermonsters vaak niet onder accreditatie genomen. Het Ministerie bevestigt het belang; als uit de analyse blijkt dat het monster niet geaccrediteerd is uitgevoerd dan heeft de uitslag hierdoor geen waarde.